DÜNYA'NIN İKAMET TEZKERESİ

www.ikamettezkeresi.biz'den

 YABANCILAR DANIŞMANLIK İKAMET TEZKERESİ   YABANCILAR DANIŞMANLIK TURİZM TİC.LTD.ŞTİ  
                          0212 572 86 77

İkamet Tezkeresi, Kanunları 1

İkamet Tezkeresi, İkamet Tezkeresi Kanunları

Türkiye'deki iltica ve sığınma işlemleri esas itibariyle ilgide kayıtlı mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.

  İkamet Tezkeresi, İkamet Tezkeresi Kanunları

I-Ülkemizde iltica ve sığınma başvuru sahipleri ile mülteci ve sığınmacılar için düzenlenen İkamet Tezkereleri 492 sayılı Harçlar Kanunu çerçevesinde İkamet Tezkeresi harcına tabidir. Ancak ülkelerinden zorluklar içinde ayrılan ve düzenli bir geliri olmayan bazı kişiler İkamet Tezkeresi harçlarını ödemekte büyük sorunlar yaşamaktadırlar.

 İkamet Tezkeresi, İkamet Tezkeresi Kanunları

İlgi Uygulama Talimatı uyarınca; iltica veya sığınma başvurusunda bulunan yabancılara, serbest t için belirlenen illerde yapılan ön mülakat sonucu İltica ve Sığınma Başvuru Sahibi Sıfatıyla "kimlik tanıtma İkamet Tezkeresi  belgesi" verilmekte ve re' sen 6 aylık İkamet Tezkeresi  düzenlenmektedir.

 İkamet Tezkeresi, İkamet Tezkeresi Kanunları

Ancak,  İkamet Tezkeresi   harçlarını ödeyemedikleri için İkamet Tezkeresi alamayan iltica veya sığınma başvurusu sahipleri ile mülteci ve sığınmacılar da bulunmaktadır.
Bakanlığımızca statü tanınan ve 3. ülkelere çıkısına izin verilen bazı sığınmacıların, gecikme faizleri ile birlikte bu İkamet Tezkeresi   harçları ödeyemedikleri için yurttan çıkışlarında aksamalar yaşanmaktadır.
492 sayılı Harçlar Kanunun 88. maddesi "Aşağıda yazılı yabancılara ikamet tezkeresi harçsız olarak verilir:

 İkamet Tezkeresi, İkamet Tezkeresi Kanunları

a) Türk okullarında veya fakültelerinde okuyan öğrenciler,
b) Münhasıran gazete muhabirliği yapanlar,
c) Devlet, il özel idareleri, belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunlara bağlı resmi müesseseler tarafından istihdam edilen profesör ve uzmanlarla, iş sahibi olmayan eşleri ve çocukları,
d) Mali durumlarının bozuk olduğuna, ikamet tezkeresi vermeye yetkili makamlarca kanaat getirilen yoksullar,
e) Türk aslından olup Türk kültürüne bağlı ecnebi uyruklular.

 İkamet Tezkeresi, İkamet Tezkeresi Kanunları

Madde 90 – Sürelerinin sona ermeleri sebebiyle yenilenen İkamet Tezkeresi tam, kaybolan İkamet Tezkeresi yenilenmesi halinde yarı harç alınır.
Madde 91 – On sekiz yaşını bitirmeyen çocuklara verilecek İkamet Tezkeresi esas harcın yarısı alınır hükmüne haizdir. 
Bu hüküm çerçevesinde; iltica-sığınma başvurusu yapan kişiler veya mülteci ve sığınmacılardan, mali durumları bozuk olanlar ve öğrencilerden İkamet Tezkeresi   harcı alınmayacaktır.
Bilindiği üzere; 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet Tezkeresi  ve Seyahatleri Hakkındaki

 İkamet Tezkeresi, İkamet Tezkeresi Kanunları

Kanunun 3. maddesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Pasaport, Yabancılar, Pasaport-Yabancılar Şube Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 17 ve 27. maddeleri gereğince; "illeri dâhilinde bulunan yabancıların İkamet Tezkeresi , çalışma, vize, öğrenim, evlenme, mülk edinme ve diğer amaçlarla İkamet Tezkeresi  taleplerine ilişkin müracaatların alınarak, uygun görülen taleplerin mevzuat dâhilinde re ‘sen yerine getirilmesi ve İkamet Tezkeresi  tanzimi ile tanzim edilen İkamet Tezkeresi  ilgililere teslimi İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Yabancılar/Pasaport-Yabancılar ŞubeMüdürlüklerinin" yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır.

 İkamet Tezkeresi, İkamet Tezkeresi Kanunları

İltica veya sığınma başvurusu sahipleri ile mülteci veya sığınmacıların mali durumlarının bu harcı ödemeye yeterli olmadığına ilişkin beyanları doğrultusunda, ikamet ettirildikleri İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar/Pasaport-Yabancılar Şube Müdürlüklerince en geç (15) işgünü içinde gerekli değerlendirmeler yapılarak işlem sonuçlandırılacak ve mali durumlarının bu İkamet Tezkeresi  harcı ödemeye yeterli olmadığı belirlenenler ile hakkında kanaat edinilemeyenlere İkamet Tezkeresi  harçsız olarak düzenlenecek ve ayni gün Pol-Net Bilgi Sistemine veri girişi yapılacaktır

 İkamet Tezkeresi, İkamet Tezkeresi Kanunları

 Bu genelgenin yürürlüğe girmesinden önce tahakkuk etmiş ancak tahsil edilememiş ikamet harç ve cezaları tekrar değerlendirilecek, ilgililerin 492 sayılı Kanunun 88. maddesi kapsamında olduğunun tespiti halinde, İkamet Tezkeresi  harç ve cezası alınmayacaktır. Bununla beraber, harçsız İkamet Tezkeresi  düzenlenmiş iltica veya sığınma başvurusu sahipleri ile mülteci ve sığınmacılardan, yanıltıcı beyanda bulunanların tespit edilmesi halinde, geriye dönük İkamet Tezkeresi  harç ve cezaları tahakkuk ettirilecektir.

GÜRCİSTANLILARA ÖZEL
GÜRCİSTANLILARA 1 YILLIK İKAMET TEZKERESİ FIRSATI
0212
572 86 77
YABANCILAR İÇİN GENEL . . .SAĞLIK SİGORTASI. . . 310 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA